Spaning: Innovationspotential i regionens företag

I tisdags presenterade näringslivsenheten tillsammans med Bisnode läget för regionens företag med fokus på förädlingsvärde och förmåga att nyanställa.

Den övergripande slutsatsen var att det går väldigt bra för företagen i regionen, Jämtland Härjedalen ligger på samma nivå som riket eller bättre inom de flesta näringar.

Här kommer en spaning utifrån ett innovationsperspektiv

1 Intressant med arketyper
Vilka är vi som bor i Jämtland Härjedalen och påverkar det våra förutsättningar att lyckas? Det går bättre för kommuner som har många personer som tänker kollektivistiskt, globalt och är förändringsbenägna.

personas

Ett kärnområde i vårt innovationsprogram där vi försöker jobba stärka de här frågorna är kreativa mötesplatser. Vi tror på att leta goda exempel globalt och har inspirerats mycket av Sustainable Cleveland. Öppen innovation handlar om att koppla ihop många små tillitsfulla hjärnor och är ett område som vi jobbar med och som vi tror skulle kunna utvecklas mycket mer.

2 Vart sker tillväxten
Det finns väldigt mycket småföretagande där det går väldigt bra, med högt förädlingsvärde och nyanställning.

mest_foradlingsvarde_o_sysselsattning

Vi tror att vi tänkt rätt när vi lyft fram hållbarhet och småskaligt i vårt innovationsstrategiska arbete. Nu jobbar vi vidare med cirkulär ekonomi och skapar nya förutsättningar för företagssymbioser och innovationsekosystem.

3 Branschbalans
Vi har bra balans mellan tillverkande-företagsstöd-ortstjänster i Jämtland Härjedalen. Det ska vi värna.

branschbalans

I vårt innovationsprogram har vi betonat viken av diversitet och mångfald som jordmånsfrågor för innovation. Genom sin diversitet ger turism och besöksnäring mycket ringar på vattnet, exempelvis inom bygg, detaljhandel, företagsstöd. Vi tror att distansoberoende tjänster borde ha ännu större potential i exempelvis kommuner där besöksnäringen är stark. Digital agenda + Innovationsprogrammet = sant. Här finns mycket mer att göra.

4 Växande branscher
Vi har större andel företag i växande branscher än genomsnittet i Sverige.

vaxande_branscher

Framför allt glädjande att våra små tillverkande företag inom metall, trä, livsmedel och textil går mycket bättre än det Svenska genomsnittet. Lång och förtroendeskapande företagssamverkan inom IUC Z-group är troligtvis en av förklaringarna. Heja IUC Z-group!

Här hittar du hela rapporten och presentationen från i tisdags.

/Erik & Karolina