Inbjudan: Lär känna Reglab 14 dec

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Vi driver gemensamma utvecklingsprojekt, vi fördjupar de regionala analyserna och vi lär av varandra.

Verksamhetsledare Eva Moe och projektledare Karin Botås kommer hit för att berätta om Reglabs breda verksamhet och framförallt för att i en dialog lyssna på dina behov av regional inspiration, hur gör andra.

Eller kanske du vill lyfta ett område där du tycker att Reglab borde finnas. Alla är välkomna, Aulan Österäng kl 10.00 den 14 december

Titta gärna in före träffen på www.reglab.se och surfa runt.

Frågor: Ulf von Sydow /representant i Reglabs medlemsgrupp

Läs mer i inbjudan: Lär känna Reglab 14 dec kl 10

Anteckningar från utbildning om Verksamt.se

Den 20 november samlades för tredje gången stödjande aktörer för att samskapa kring den regionala sidan på Verksamt.se. Det blev också som vanligt massor av dialog om famtiden och tester av sidan praktiskt.

Detta hände:

 • Pierre från Tillväxtverket guidade oss runt på sidan
 • Verkstad och lära oss jobba med sidan, uppdatera information och aktiviteter.
 • Inloggning sker med engångskoder, av säkerhetsskäl
 • Uppdaterad manual finns på inloggningsstartsidan
 • Kom ihåg att formulera verksamheternas erbjudanden med tydligt målgruppsfokus
 • Vanligaste besökaren har ett ärende och väljer att logga in på sidan för att hantera sitt företag. Väldigt välbesökt sida 200 000 unika användare per månad och 300 000 besökare totalt.
 • De flesta besökarna på Verksamt.se kommer till sidan via google.
 • Tänk på att skriva orterna där stöd finns att få, och inte var huvudkontoret ligger.
 • Om stödverksamheten finns på flera orter berättar du om det i den längre beskrivande texten.
 • Om alla hjälps åt att lägga ut de aktiviteter man har så blir det ett bra smörgåsbord av vad som händer i Jämtland Härjedalen.
 • Kalendern kan leda vidare till de egna sidorna.
 • Alla aktiviteter som finns måste inte läggas ut. Välj med omsorg eftersom det är lite krångligt att logga in med engångskoderna ofta.
 • Vi fick många goda inspel om samskapande och dialog, om hur viktigt det är med användarperspektiv. Daniel menaratt  fortsatt process, dialog över några års tid kommer att hjälpa oss strukturera arbetet med gemensamma aktiviteter, kalendrar osv.
 • Det finns en stor möjlighet att flagga upp aktörer och aktiviteter på engelska säger Pierre.
 • Aktiviteter från arrangörer som tar betalt är en gråzon. Respektive aktör lägger ut egna aktiviteter.
 • Använd kontaktpersonen på startsidan (regionens administratör) för att lägga upp ny information på startsidan.
 • Är det möjligt att förlänga tiden man är inloggad till 30 minuter? Pierre kollar upp detta.
 • Pierre kommer att gå på föräldraledighet om tre arbetsdagar, och en annan person tar över hans roll.
 • Region Jämtland Härjedalen ser till att en 15-20% tjänst kommer till för att koordinera dialog och vidare arbetet och fler träffar det närmaste året.
 • God dialog vid slutet. Samarbeten, visitkort, lunchmöten bokas osv. Bra att träffas!

Kolla gärna in vår gemensamma Trello-tavla för en överblick av hela processen med regionala Verksamt.se. Aktiviteten idag filmades för att kunna spridas tillsammans med instruktions-PDF:er och instruktionsfilmer och laddas upp i innovationsbloggen inom kort.

Ett mycket intressant matchningsverktyg testas nu i Värmland och vi pratade om hur detta skulle kunna bli verklighet även i Jämtland Härjedalen. Örjan Wiklund på Krokoms kommun visade intresse för att ta frågan vidare.

Kan vi besöka Värmland för att lära av de som redan jobbar med matchningsverktyget? Juliana Wettersten berättar att Mittunversitetet har bra kanaler för att bjuda hit Värmland för att lära av deras resa med matchningsverktyget.

Rapportering om årets process kommer snart som inspiration från Region Jämtland Härjedalen. Presenteras 10 december när det är mer dialog och lansering av Verksamt.se! Välkomna!

Inbjudan: Läget i länet

Hur står det egentligen till i Jämtlands län? Och hur kommer det att bli i framtiden? Med analyser utifrån rykande färska siffror kring länets befolkningsutveckling följer vi upp det tidigare arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Var befinner vi oss idag och hur prognostiseras åren framåt?

Välkommen till regiondagarna 2-3 mars 2016! Vi får lyssna på omvärldsanalyser från nationella experter gällande migration, landsbygdens framtid och näringslivets utsikter. Det blir även presentationer från regeringens regions- respektive landsbygdsutredningar.

Regiondagarna 2016 arrangeras av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län och riktar sig till företrädare för såväl offentliga aktörer som näringslivet. Eller till dig som bara är intresserad i största allmänhet. Sätt därför ett kryss i kalendern redan nu – lunch till lunch 2-3 mars och mat, mingel och underhållning kvällen däremellan. En inbjudan med program kommer senare.

Kontakt
Ulf von Sydow
Tel: 063-14 65 79
ulf.von.sydow@regionjh.se

Berit Eriksson
Tel: 063-14 66 07
berit.eriksson@regionjh.se

Hans Halvarsson
Tel: 010-225 33 34
hans.halvarsson@lansstyrelsen.se

Källa ursprunglig inbjudan.