Regionala innovationsstrategin i grön skrud

2016-01-23-kl.-11.21.24-720x380

 

 

 

 

 

 

Eftersom organisationen Region Jämtland Härjedalen satsar på en gemensam sammanhållen kommunikation för ett tydligare regionalt ledarskap och information till medborgarna så ville vi att innovationsarbetet skulle hänga med. Därför finns nu samma fantastiska regionala innovationsstrategi som alltid, nu i en ny skön grön skrud.

 

RIS

Ladda ner och fräscha upp minnet kring vad innovationsarbetet handlar om i Jämtland Härjedalen.

Aktörskarta 1.0

2015-12-23-kl.-08.37.50-720x380

 

 

 

 

 

 

I samband med lanseringen av den regionala sidan på Verksamt.se samlade vi ihop de offentliga och kostnadsfria aktörerna som hjälper företagare i en regional aktörskarta.

Liknande aktörskartor görs av olika organisationer med jämna mellanrum för att få överblick av hela stödsystemet för företagare och nyskapare. Den senaste kartan över innovationsstödet i Jämtland Härjedalen kom för några år sedan från Almi Mitt Företagspartner. Sedan dess har en del förändringar skett så vi i systemet fattade gemensamt beslut om att försöka uppdatera kartan.

Se kartan som en samlad överblick av vad det finns för stöd att få i Jämtland Härjedalen. Se den också som ett samtalsunderlag inför 2016 när samtalen om vem som gör vad i stödsystemet fortsätter.

Förebild: Härjedalskontraktet – “näringsliv och kommun tillsammans”

Härjedalens kommun gör en satsning för ett förbättrat näringslivsklimat – “Härjedalskontraktet, näringsliv och kommun tillsammans

Genom dialog och samskapande möten jobbar Härjedalens kommun för ett förbättrat företagsklimat där kulturen ska bygga på tillit, öppenhet och ärlighet. Arbetet innebär bland annat att spännande och innovativa satsningar görs inom offentlig upphandling.

“I november 2014 bestämde sig politikerna för att gemensamt arbeta med näringslivsklimatet i Härjedalen. Under ledning av näringslivsavdelningen genomfördes sex träffar i december 2014 för att samtala med företagen om utmaningar, idéer och önskemål. Utifrån mötena analyserade och sammanställdes tankarna från företagarna och det mynnade ut i Härjedalskontraktet, 30 mätbara punkter som Härjedalens kommun ska arbeta med och 3 punkter som företagarna ska förbinda sig till.”

Läs mer: www.herjedalen.se 

Välkommen till regionala sidan på Verksamt.se

Torsdag den 10 december 2015 lanserades Jämtland Härjedalens egen sida på Verksamt.se. Dit kan företagare och entreprenörer vända sig för att hitta rätt bland allt det stöd som finns att få lokalt. På denna webbportal presenteras det företags- och innovationsstöd som finns i Jämtland Härjedalen. Allt från personlig rådgivning till informationsträffar och finansieringsmöjligheter finns samlat här.

“De regionala sidorna för Jämtland Härjedalen lanserades 10 december 2015 och fortsätter att utvecklas under 2016. Sidorna har tagits fram tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och aktörer i regionen. Organisationerna som finns på de regionala sidorna uppdaterar själva informationen om sina verksamheter och aktuella evenemang.”

Andra regioner i Sverige som har samlad sin information sedan tidigare är följande:
Region Blekinge
Region Skåne
Region Sörmland
Region Värmland

Besök sidan på www.verksamt.se/jamtlandharjedalen

Lägg in nästa års kreativa möten i eventappen KULTR

Efter gårdagens härliga lansering, firande och planering för nästa år vill vi slå ännu ett slag för den lokalproducerade eventappen KULTR. Där kan du som letar kreativa möten, kulturaktiviteter eller sportevenemang i Jämtland Härjedalen botanisera. Som arrangör är du dessutom hjärtligt välkommen att lägga till just ditt event så att fler får syn på vad som är på gång!

Alla de befintliga aktiviteter som kom på tal under gårdagens event kommer att synas i eventappen under 2016. Härligt när allt finns samlat på ett ställe!

Nytt stöd för kulturskapare i Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen testar 2016, ett stöd riktat till professionella kulturskapare i Jämtland Härjedalen. STARTstöd är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat.

Är du kulturskapare eller kreatör och vill testa en idé/projektidé. STARTstöd ger möjlighet att söka ekonomiskt stöd upp till 10 dagar. Länskulturen kan vara ditt bollplank under arbetet. Välkommen med din idé.

Länk till Länskulturens information om stödet.

Koll på kreativa möten i Jämtland Härjedalen med KULTR-appen

“KULTRs syfte är att lyfta kulturen, synliggöra det kreativa som händer runt om i regionen och att nå utanför regionens gränser. Med KULTRs kostnadsfria kalender-app håller du dig uppdaterad om vilka kulturevenemang som ligger just nu och framåt – i hela regionen. ” www.kultr.se

Som en del av nyskapandearbetet i Jämtland Härjedalen har vi stöttat Kultr-appen både genom att koppla in studentkompetens men också finansiellt för att få med en extra flik i appen för just “kreativa möten” som vi vet är en förutsättning för nyskapande och blomstring i vår region.

Besök Kultr:s hemsida eller ladda ner appen för att veta mer.

Ps. Passa också på att lyssna på Kultr-podden där olika områden inom sport och kultur möts i samskapande samtal.

Anteckningar från utbildning om Verksamt.se

Den 20 november samlades för tredje gången stödjande aktörer för att samskapa kring den regionala sidan på Verksamt.se. Det blev också som vanligt massor av dialog om famtiden och tester av sidan praktiskt.

Detta hände:

 • Pierre från Tillväxtverket guidade oss runt på sidan
 • Verkstad och lära oss jobba med sidan, uppdatera information och aktiviteter.
 • Inloggning sker med engångskoder, av säkerhetsskäl
 • Uppdaterad manual finns på inloggningsstartsidan
 • Kom ihåg att formulera verksamheternas erbjudanden med tydligt målgruppsfokus
 • Vanligaste besökaren har ett ärende och väljer att logga in på sidan för att hantera sitt företag. Väldigt välbesökt sida 200 000 unika användare per månad och 300 000 besökare totalt.
 • De flesta besökarna på Verksamt.se kommer till sidan via google.
 • Tänk på att skriva orterna där stöd finns att få, och inte var huvudkontoret ligger.
 • Om stödverksamheten finns på flera orter berättar du om det i den längre beskrivande texten.
 • Om alla hjälps åt att lägga ut de aktiviteter man har så blir det ett bra smörgåsbord av vad som händer i Jämtland Härjedalen.
 • Kalendern kan leda vidare till de egna sidorna.
 • Alla aktiviteter som finns måste inte läggas ut. Välj med omsorg eftersom det är lite krångligt att logga in med engångskoderna ofta.
 • Vi fick många goda inspel om samskapande och dialog, om hur viktigt det är med användarperspektiv. Daniel menaratt  fortsatt process, dialog över några års tid kommer att hjälpa oss strukturera arbetet med gemensamma aktiviteter, kalendrar osv.
 • Det finns en stor möjlighet att flagga upp aktörer och aktiviteter på engelska säger Pierre.
 • Aktiviteter från arrangörer som tar betalt är en gråzon. Respektive aktör lägger ut egna aktiviteter.
 • Använd kontaktpersonen på startsidan (regionens administratör) för att lägga upp ny information på startsidan.
 • Är det möjligt att förlänga tiden man är inloggad till 30 minuter? Pierre kollar upp detta.
 • Pierre kommer att gå på föräldraledighet om tre arbetsdagar, och en annan person tar över hans roll.
 • Region Jämtland Härjedalen ser till att en 15-20% tjänst kommer till för att koordinera dialog och vidare arbetet och fler träffar det närmaste året.
 • God dialog vid slutet. Samarbeten, visitkort, lunchmöten bokas osv. Bra att träffas!

Kolla gärna in vår gemensamma Trello-tavla för en överblick av hela processen med regionala Verksamt.se. Aktiviteten idag filmades för att kunna spridas tillsammans med instruktions-PDF:er och instruktionsfilmer och laddas upp i innovationsbloggen inom kort.

Ett mycket intressant matchningsverktyg testas nu i Värmland och vi pratade om hur detta skulle kunna bli verklighet även i Jämtland Härjedalen. Örjan Wiklund på Krokoms kommun visade intresse för att ta frågan vidare.

Kan vi besöka Värmland för att lära av de som redan jobbar med matchningsverktyget? Juliana Wettersten berättar att Mittunversitetet har bra kanaler för att bjuda hit Värmland för att lära av deras resa med matchningsverktyget.

Rapportering om årets process kommer snart som inspiration från Region Jämtland Härjedalen. Presenteras 10 december när det är mer dialog och lansering av Verksamt.se! Välkomna!

Regionalt Verksamt.se, träff 3

Ett utbildningstillfälle hålls den 20 november för de som vill lära sig mer om den regionala sidan på Verksamt.se och hur man håller den uppdaterad. Pierre Dahlström från Tillväxtverket kommer och berättar hur det funkar rent praktiskt.

Kontakta sofia@trampolinpr.se för att få veta mer!