Aktörskarta 1.0

2015-12-23-kl.-08.37.50-720x380

 

 

 

 

 

 

I samband med lanseringen av den regionala sidan på Verksamt.se samlade vi ihop de offentliga och kostnadsfria aktörerna som hjälper företagare i en regional aktörskarta.

Liknande aktörskartor görs av olika organisationer med jämna mellanrum för att få överblick av hela stödsystemet för företagare och nyskapare. Den senaste kartan över innovationsstödet i Jämtland Härjedalen kom för några år sedan från Almi Mitt Företagspartner. Sedan dess har en del förändringar skett så vi i systemet fattade gemensamt beslut om att försöka uppdatera kartan.

Se kartan som en samlad överblick av vad det finns för stöd att få i Jämtland Härjedalen. Se den också som ett samtalsunderlag inför 2016 när samtalen om vem som gör vad i stödsystemet fortsätter.

Välkommen till regionala sidan på Verksamt.se

Torsdag den 10 december 2015 lanserades Jämtland Härjedalens egen sida på Verksamt.se. Dit kan företagare och entreprenörer vända sig för att hitta rätt bland allt det stöd som finns att få lokalt. På denna webbportal presenteras det företags- och innovationsstöd som finns i Jämtland Härjedalen. Allt från personlig rådgivning till informationsträffar och finansieringsmöjligheter finns samlat här.

“De regionala sidorna för Jämtland Härjedalen lanserades 10 december 2015 och fortsätter att utvecklas under 2016. Sidorna har tagits fram tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och aktörer i regionen. Organisationerna som finns på de regionala sidorna uppdaterar själva informationen om sina verksamheter och aktuella evenemang.”

Andra regioner i Sverige som har samlad sin information sedan tidigare är följande:
Region Blekinge
Region Skåne
Region Sörmland
Region Värmland

Besök sidan på www.verksamt.se/jamtlandharjedalen

Inbjudan: Lanseringsevent för regional sida på Verksamt.se

Välkommen till lansering och after work den 10 december när vi samlas för att samskapa om de möten och mötesplatser som vi vill se ska hända i vår region under nästa år!

Vi vill öppet och inkluderande inbjuda alla att komma och dela med sig av de frågor som ni upplever är viktigast för oss att fortsätta driva vidare tillsammans på ett strukturerat och nyskapande sätt!

Vi kommer föra dialog kring de stödjande verktygen som vi vill använda tillsammans med er bland annat regional Verksamt.se, innovationsbloggenKULTR-appen mm. 

Region Jämtland Härjedalen stödjer och möjliggör fler dialogbaserade möten utifrån det innovationsprogram som vi presenterar den 10 december och som beskriver önskvärda aktiviteter som ni varit med och tagit fram fram till 2020.

Varmt välkomna till en eftermiddag med fokus på framtiden och praktiskt görande 2016!

 
Med vänliga hälsningar 
// Nyskapandeteamet genom Erik, Karolina, Tove, Daniel, Klas och Jonas

Kontaktperson

Erik Noaksson
erik.noaksson@regionjh.se

Inbjudan

PROGRAM 10 december 2015 

13.00-15.00 Öppen workshop kreativa byråkrater
15.30-17.00 After work & lansering av regional sida på Verksamt.se 

Rådhusgatan 72, gamla Österängskolan

Anteckningar från utbildning om Verksamt.se

Den 20 november samlades för tredje gången stödjande aktörer för att samskapa kring den regionala sidan på Verksamt.se. Det blev också som vanligt massor av dialog om famtiden och tester av sidan praktiskt.

Detta hände:

 • Pierre från Tillväxtverket guidade oss runt på sidan
 • Verkstad och lära oss jobba med sidan, uppdatera information och aktiviteter.
 • Inloggning sker med engångskoder, av säkerhetsskäl
 • Uppdaterad manual finns på inloggningsstartsidan
 • Kom ihåg att formulera verksamheternas erbjudanden med tydligt målgruppsfokus
 • Vanligaste besökaren har ett ärende och väljer att logga in på sidan för att hantera sitt företag. Väldigt välbesökt sida 200 000 unika användare per månad och 300 000 besökare totalt.
 • De flesta besökarna på Verksamt.se kommer till sidan via google.
 • Tänk på att skriva orterna där stöd finns att få, och inte var huvudkontoret ligger.
 • Om stödverksamheten finns på flera orter berättar du om det i den längre beskrivande texten.
 • Om alla hjälps åt att lägga ut de aktiviteter man har så blir det ett bra smörgåsbord av vad som händer i Jämtland Härjedalen.
 • Kalendern kan leda vidare till de egna sidorna.
 • Alla aktiviteter som finns måste inte läggas ut. Välj med omsorg eftersom det är lite krångligt att logga in med engångskoderna ofta.
 • Vi fick många goda inspel om samskapande och dialog, om hur viktigt det är med användarperspektiv. Daniel menaratt  fortsatt process, dialog över några års tid kommer att hjälpa oss strukturera arbetet med gemensamma aktiviteter, kalendrar osv.
 • Det finns en stor möjlighet att flagga upp aktörer och aktiviteter på engelska säger Pierre.
 • Aktiviteter från arrangörer som tar betalt är en gråzon. Respektive aktör lägger ut egna aktiviteter.
 • Använd kontaktpersonen på startsidan (regionens administratör) för att lägga upp ny information på startsidan.
 • Är det möjligt att förlänga tiden man är inloggad till 30 minuter? Pierre kollar upp detta.
 • Pierre kommer att gå på föräldraledighet om tre arbetsdagar, och en annan person tar över hans roll.
 • Region Jämtland Härjedalen ser till att en 15-20% tjänst kommer till för att koordinera dialog och vidare arbetet och fler träffar det närmaste året.
 • God dialog vid slutet. Samarbeten, visitkort, lunchmöten bokas osv. Bra att träffas!

Kolla gärna in vår gemensamma Trello-tavla för en överblick av hela processen med regionala Verksamt.se. Aktiviteten idag filmades för att kunna spridas tillsammans med instruktions-PDF:er och instruktionsfilmer och laddas upp i innovationsbloggen inom kort.

Ett mycket intressant matchningsverktyg testas nu i Värmland och vi pratade om hur detta skulle kunna bli verklighet även i Jämtland Härjedalen. Örjan Wiklund på Krokoms kommun visade intresse för att ta frågan vidare.

Kan vi besöka Värmland för att lära av de som redan jobbar med matchningsverktyget? Juliana Wettersten berättar att Mittunversitetet har bra kanaler för att bjuda hit Värmland för att lära av deras resa med matchningsverktyget.

Rapportering om årets process kommer snart som inspiration från Region Jämtland Härjedalen. Presenteras 10 december när det är mer dialog och lansering av Verksamt.se! Välkomna!

Regionalt Verksamt.se, träff 3

Ett utbildningstillfälle hålls den 20 november för de som vill lära sig mer om den regionala sidan på Verksamt.se och hur man håller den uppdaterad. Pierre Dahlström från Tillväxtverket kommer och berättar hur det funkar rent praktiskt.

Kontakta sofia@trampolinpr.se för att få veta mer!