Inbjudan: Kalasturné med innovationsprogrammet

Under två veckor i november 2015 kommer vi att ge oss ut på vägarna i regionen för att prata innovation och nytänkande, fira allt bra som gjorts under året och vi tar med oss nyskapande-fika!

Hur ser ni på kreativitet och innovation?

– Inbjudan till dialog och ideverkstad i alla kommuner om våra behov, möjligheter och gemensamma resurser utifrån den regional innovationsstrategin. 

Region Jämtland Härjedalen tog 2013 beslut om en regional innovationsstrategi. Nu har vi tillsammans med regionens medborgare tagit arbetet vidare under 2014-2015 mot skarpa aktiviteter som vi håller på att förpacka till ett innovationsprogram.

Vår önskan från Regionen är nu att få komma till er och berätta om det vi har hört, sätt, gjort och kommit fram till som förslag på att göra fram till 2025. Vi vill höra om nyskapandearbetet i just din kommun för att kunna ta gemensam riktning framåt. Vi vill få ta del av era behov, tankar och idéer kring vad som ska finnas med i det slutgiltiga förslaget till innovationsprogram för regionen.

Vi har träffat personer under resans gång från era kommuner som vi gärna vill träffa igen för en återkoppling, samtidigt som vi ser fram emot nya möten som skapar nya insikter om människors behov i just er kommun.

Vi ser mycket fram emot att få denna möjlighet att möta er under en halvdag i november!

Med vänliga hälsningar//
Erik Noaksson, Innovationsstrateg, Region Jämtland Härjedalen
Projektledare för Nyskapande Jämtland Härjedalen 2025

Kontaktperson

Erik Noaksson

Epost: erik.noaksson@regionjh.se
Mobil: 070-2782244

Inbjudan

När? November 2015 

Var? Alla kommuner i Jämtland Härjedalen

 

Inbjudan: Kreativa byråkrater

Hur ser framtidens kreativa byråkrati ut?

Hur kan vi skapa ett bra innovationsklimat för byråkrater? För dig som vill dela med dig av erfarenheter kring hur vi kan skapa en kreativ offentlig sektor. För dig som vill utveckla din kompetens i behovsdriven utveckling. 

Den kreativa byråkraten är viktig för regional utveckling. Här gavs möjlighet att få ny input, vi delade med oss och hörde andras erfarenheter, tog del av goda exempel, samt idéverkstaden ”Hur kan vi underlätta för och lyfta de som är kreativa byråkrater?” 

Varför en halvdag om kreativ byråkrati?

  • Öka kunskap om hur man hittar nya lösningar
  • Utveckla arbetssätt
  • Locka fram den kreativa byråkraten i var och en
  • Hur kan man vara kreativ i mötet med brukaren i den regelstyrda verklighet man arbetar i som byråkrat

 

 

 

Kontaktperson

Karolina Nätterlund

Epost: karolina.natterlund@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 28

Kontaktperson

Erik Noaksson

Epost: erik.noaksson@regionjh.se
Mobil: 070-2782244

Summering

Inbjudan: Kreativa samtal med Charles Landry

Ett inspirerande förmöte till stora workshopen den 14/10 om kreativa byråkrater. Deltagandet var valfritt delar av dagen, med massor av tid för öppna möten med Charles Landry på olika platser i regionen.

Charles Landry hälsning till kreativa byråkrater i Jämtland Härjedalen

Filmklipp kommer snart

Presentation med Charles Landry den 13 oktober 2015

Filmklipp kommer snart. 

Kontaktperson

Karolina Nätterlund

Epost: karolina.natterlund@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 28

Program

Scouting tour den 13 oktober 2015

08.00-09.00 Frukostmöte på Designcentrum med Charles Landry

11.30-13.00 Lunch med Charles Landry på Kafé Fröjas i Ås 

14.00-16.00 Scouting hos kreativa personer och organisationer i och omkring Östersund

(17.30-19.30 Middag på Jazzköket med Charles Landry)

Inbjudan: Hur ser framtidens attraktiva studiemiljö ut med hållbarhet i fokus?

Idéverkstad 24 september.

En idéverkstad där studenter från alla program välkomnas att diskutera hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) utifrån sitt perspektiv tillsammans med experter och politiker.

 

Gjort – Vad har jag/vi gjort? Hur blev det gjort?

En frivillig idéverkstad för alla studenter vid Mittuniversitetet har genomförts i samarbete mellan Östersunds Studentkår, Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalen. Vi höll till i ljushallen i hus G på campus i Östersund och hade sammanlagt ca 70 anmälda till frukost och idéverkstad, ca 30 studenter från olika program var med i själva idéverkstaden. Huvudfrågan som studenterna hade att jobba med var "Hur kan vi skapa en attraktiv och kreativ studiemiljö med fokus på hållbarhet?"

Gett - Vad har det gett mig, oss, andra och situationen?

Detta har varit en pilot, ett försök att ge studenter en arena att vara med i samhällsutveckling och att lyfta sina idéer. Flera av studentegrupperna har i samma konstallationer eller nya grupperingar tagit idéerna vidare med hjälp av de kontaktnät som fanns på plats under dagen eller de stöd som erbjudits efteråt. 

Lärt - Vad har vi lärt oss av detta?

Dagen uppskattades mycket av deltagarna enligt de utvärderingar som skickats ut efteråt och utifrån de spontana kommentarer som utrycktes av deltagarna under och efter själva idevektstaden.

Det var en del teknikstrul i ljushallen men i övrigt en mycket kreativ miljö att hålla till i. Många som passerade visade uppskattning för att ett kul och viktigt evenemang hålls så öppet.

Listat ut - Vad är klokt och listigt - det allra bästa att göra nu?

Arrangörerna bakom idéverkstaden jobbar vidare med vad som är ett bra nästa steg. Vi följer studenternas idéer som redan blivit verklighet och de som utvecklas vidare med nyfikenhet. Tankar finns om att göra idéverkstad på Mittuniversitetet till en årligt återkommande arena för samhällsutveckling.

Lotsning - Vad behöver vi för att lyckas med det?

Fortsatt stöd från övriga samhället. 

Aktiviteter - Vad är nästa konkreta aktivitet? Nästa steg att ta?

Just nu pågår idétävling av Region Jämtland Härjedalen där vi väntar spänt på resultaten. Samverkansavdelningen på Mittuniversitetet klurar vidare på hur ett sådant här arrangemang kan bli återkommande. 

 

Dokumentation

Inbjudan

NÄR? 24:e september kl 08.15 - 16.00
VAR?
Campus Östersund, ljushallen, G-huset
ANMÄLAN? 
Via Mittuniversitetets hemsida

I samarbete med Östersunds studentkår och Mittuniversitetet. 

Kontakt

Tove Gulliksson
Nyskapande Jämtland Härjedalen
tove.gulliksson@regiojh.se

Sandra Jonsson
MIUN Innovation
sandra.jonsson@miun.se

Lärresa: Sustainable Cleveland 2015

Lärresa 13-18 september 2015

En delegation med personer från regionen har besökt Sustainable Clevelands årliga Summit för att ha som förebild för samskapande i regioner. 

Dokumentation

Dessa filmer visar framgångsfaktorer som vi tidigare har berört tillsammans, allt ifrån att bygga tillit, till nyttan med att fokusera på styrkor i förändring. Ni som inte haft möjlighet att vara med på plats i Cleveland kan nu ta del av erfarenheterna och några riktigt kraftfulla insikter. 

Ron Fry on Stengths in Change

Mayor Jackson on How to Make it Happen

Kontaktperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Sommarkontoret 2015

Sommarkontor för studenter 22 juni-30 juli 2015

Vill du arbeta med ett skarpt uppdrag, lära av andra och få en upplevelserik sommar? Delta i Nyskapande Jämtland Härjedalens sommarkontor!
 
Vi söker nu sex studenter från olika områden som vill starta upp och driva ett sommarkontor. Kontorets uppdrag blir att arbeta i en designprocess för att hitta lösningar som involverar hela Jämtland Härjedalen i innovation och samhällsutveckling.
 
Eftersom kontoret kommer undersöka kreativitet och innovation i både stad och landsbygd söker vi särskilt dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Kontoret ska i så stor utsträckning som möjligt vara mobilt och besöka olika platser i Jämtland Härjedalen, vilket innebär resor och övernattningar. Du bör vara bekväm med att övernatta i tält eller andra enklare förhållanden.
 
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av design, handledare kommer att finnas för att vägleda gruppen. Däremot förväntas du bidra med din egen personliga expertis från ditt område så att slutleveransen blir så bra som möjligt!

Dokumentation

Från Sommarkontorets hemsida

"Vi har under 6 veckor fört dialog i 8 kommuner med ungefär 100 personer (varav ca hälften är djupintervjuer) inom privat, ideell och offentlig sektor samt även privatpersoner för att finna vad som gör att människor engagerar sig och hur de upplever/tänker kring innovation, kreativitet och idéer. Vad behöver människor för att fåutlopp för sin kreativitet? Vilken stöttning finns idag och vilken stöttning skulle man önska att det fanns?

 

En av våra främsta insikter efter resan är att Region Jämtland Härjedalen fullkomligt kokar av kreativa, innovativa och härliga människor! Region Jämtland Härjedalen ÄR en innovativ region i världsklass! Problemet verkar vara att offentlig sektor i stor utsträckning inte riktigt hänger med i utvecklingen och snarare hämmar utvecklingen med förlegad byråkrati, brist på medkänsla och med system som slår krokben på sig själv.  En fråga man ibland stöter på är vad tjänstemännen/tjänstekvinnorna egentligen gör med våra skattemedel. Fikar dom upp dom?

 

Eftersom vi fokuserat på medborgaren under våra 6 veckor så kan vi inte svara på just den frågan men vill heller inte att några sådana fördomar ska bli hängandes i luften.

6 veckor anser vi även vara för kort tid för att ta fram lösningar som verkligen svarar på de behov vi kartlagt hos medborgarna. Därför har vi valt att ta uppdraget ett steg längre och ge våra ursprungliga uppdragsgivare i uppgift att med fokus på våra medborgarinsikter undersöka var inom den offentliga sektorn det faktiskt brister så att vi en gång för alla kan hitta ett sätt där medborgare och offentlig sektor kan samverka på ett konstruktivt sätt. 

 

Nedan finner du ett sammanfattande dokument som du kan ladda ner och läsa i lugn och ro.

Där har vi gett förslag på fokusområden, gett inspiration och presenterat tillvägagångssätt. Nu är det bara att sätta igång och jobba!

Våra 6 veckor är över men detta projekt är bara en början! Det vågar vi lova!"

 

 

 

Ladda ner:

Kontaktperson

Karolina Nätterlund

Epost: karolina.natterlund@regionjh.se
Telefon: 063-14 67 28

Läs sommarjobbsannonsen

Annonsen finns att läsa här! (Ladda ner pdf:en och läs mer om uppdraget)

 

 

 

Nyskapande och innovation i Region Jämtland Härjedalen

Lärresa 24-26 juni 2015 till Halland och Danmark.


Vi genomför en lärresa för politiker och tjänstemän i Region Jämtland Härjedalen. Syftet med resan är att inspireras av Hur arbetar region Halland som ligger långt fram med att utveckla ett innovativt klimat i den egna regionens verksamhet, bl.a. sjuk- och hälsovård? och börja hitta de kreativa svaren på Hur kan vi organisera arbetet för att utveckla regionens förmåga att bli nyskapande och bli mer innovativa? 

Kontaktpersoner


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Klas Palm

Epost: klas.palm@miun.se
Mobil: +46 70-8209935

Inspireras av “Det gränslösa mötet!” och följ med lärresa till Mötesplats Lycksele. 

Lärresa den 2-4 juni 2015 till Lycksele.

Den 2-4 juni 2015 tog vi med oss våra idéer från den idéverkstad vi haft i ämnet Cirkulär ekonomi tidigare under året. På Mötesplats Lycksele utvecklas idéer vidare till att bli färdiga för genomförande. Läs mer om idéverkstaden 13 mars 2015 här. Läs mer om utvecklingsverkstaden den 2-4 juni 2015 här. 

Vi fyllde två minibussar från Nyskapande Jämtland Härjedalen när vi besökte det årligen återkommande Mötesplats Lycksele i Region Västerbotten! Det fanns inget krav på tidigare deltagande i idérverkstad för att följa med till Mötesplats Lycksele. Det räcktre med en vilja att inspireras av gränslösa möten. Med oss kom representanter från Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, näringliv, student, politik och designer. 

Tack för en lärorik resa! 

Vad är Mötesplats Lycksele 2015? 

Region Västerbotten har under de senaste två åren arbetat strategiskt med en metodik för kontinuerligt, medborgardrivet utvecklingsarbete.

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Syftet är är att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare.

Mer information om Mötesplats Lycksele på www.motesplatslycksele.se

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909


Läs mer

Länkar: 

Mötesplats Lycksele 2015 – ”Det Gränslösa Mötet”

Idéverkstaden om Cirkulär ekonomi som hölls i Östersund den 13 mars 2015.

Dokumentation och resultat från idéverkstaden dyker up här inom kort!

Nyskapande och innovation i Region Jämtland Härjedalen

Workshop 21 maj 2015 i Östersund


Förberedelser inför lärresan till Halland och Danmark den 24-26 juni. Som ett led i förberedelserna inför resan genomför vi också en workshop för att mejsla i behov och mål för lärresan. Välkommen den 21 maj kl 13-15 i samband med att FOUU-rådet träffas. Detta blir startskottet för Halland och Danmarksresan. 

Du som är politiker eller tjänsteman inom Region Jämtland Härjedalen uppmuntras att vara med på workshopen för att skicka med relevanta frågeställningar, även om du inte följer med på själva lärresan senare i år. 

Varför göra en lärande resa till Hanlland och Danmark?
Syftet med resan är att inspireras av Hur arbetar region Halland som ligger långt fram med att utveckla ett innovativt klimat i den egna regionens verksamhet, bl.a. sjuk- och hälsovård? och börja hitta de kreativa svaren på Hur kan vi organisera arbetet för att utveckla regionens förmåga att bli nyskapande och bli mer innovativa? 

Kontakteperson


Daniel Richardsson

Epost: daniel.richardsson@regionjh.se
Mobil: +46 73-8181909

Läs mer om själva lärresan 24-26 juni 2015 här.