Webbutbildning i systematisk uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning. Webbutbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Socialtjänsten. Syftet är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och ge kunskap om de olika moment som ingår i arbetet. Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa och om att sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten.

Webbutbildningen finner du här: https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=84

Kommentarer inaktiverade.