Regionalt stöd i arbetet med Öppna Jämförelser

FoU Jämt utgör kommunernas stöd i arbetet med Öppna Jämförelser. Sedan 2016 sker en länsgemensam analys inom samtliga av de områden som inbegrips i Öppna Jämförelser. Regional utvecklingsgrup (RUG) utgör navet i analysarbetet.

Kommentarer inaktiverade.