Våra Uppdrag

Den konsultativa verksamheten inom FoU Jämt innebär att ge råd och stöd till verksamma inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård när lokala projekt ska utformas och/eller utvärderas. Den konsultativa verksamheten handlar också om att på uppdrag från lokala, regionala och nationella uppdragsgivare genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser.

I menyalternativet ”Publicerade rapporter” ovan hittar du slutrapporter för avslutade uppdrag. Just nu arbetar FoU Jämt med följande uppdrag:

EBP-cirklar (Lärandecirklar i evidensbaserad praktik)

Under hösten 2014 genomfördes en pilot-omgång med tre parallella cirklar à två timmar vardera inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Därefter har cirklarna utvärderats och utvecklats och erbjuds nu terminsvis till samtliga verksamhetsområden inom kommunernas socialtjänster.

Cirklarna syftar till att erbjuda en möjlighet att fördjupa kunskapen om vad en evidensbaserad praktik kan innebära för lärande, kvalitet och utveckling i verksamheten samt att få reflekterad kunskap och insikt i vad en evidensbaserad praktik kan innebära i verkligheten. Förhoppningen är vidare att cirkeldeltagarna skall få med sig verktyg att använda i sina egna verksamheter.

Varje studiecirkel sker uppdelad i fem cirkeltillfällen à två timmar per gång och belyser evidensbaserad praktik, förbättringsarbete, lärande organisation och brukarmedverkan.

För mer information, kontakta Ingegerd Skoglind-Öhman eller Suzanne Göransson.

Decide och evidensgradering:

Östersunds kommun arbetar tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att finna bästa möjliga metod att arbeta drogförebyggande med barn och ungdomar. FoU Jämt har medverkat i genomförandet av detta projekt och har utbildats i det s.k. Grade-instrumentet. Arbetet kommer att publiceras under 2017.

Metodstöd

FoU Jämt erbjuder socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård metodstöd vid t.ex.  design av uppföljningar, enkätutformning mm.

 

Sammankallande i Regionala Utvecklingsgruppen

Regionalt stöd i arbetet med Öppna Jämförelser

 

 

 

 

2 reaktion på “Våra Uppdrag

  1. Pingback: FoU medverkade i regional anhörigdag. |

  2. Pingback: Öppna jämförelser |

Kommentarer inaktiverade.