Våra Uppdrag

Den konsultativa verksamheten inom FoU Jämt innebär att ge råd och stöd till verksamma inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård när lokala projekt ska utformas och/eller utvärderas. Den konsultativa verksamheten handlar också om att på uppdrag från lokala, regionala och nationella uppdragsgivare genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser.

Pågående uppdrag

Gå till respektive menyalternativ för att få information om våra pågående uppdrag inom funktionshinder, individ- och familjeomsorg- samt äldreområdet

Avslutade uppdrag:

I menyalternativet ”Publicerade rapporter” ovan hittar du slutrapporter för avslutade uppdrag.

2 kommentarer till Våra Uppdrag

  1. Pingback: FoU medverkade i regional anhörigdag. |

  2. Pingback: Öppna jämförelser |