Publicerade rapporter

Här finns rapporter att hämta via länk eller att beställa av oss på FoU Jämt.

rapporter

 

 

 

 

Vi producerar också arbetsrapporter. De är av mindre karaktär och trycks inte upp på samma sätt som våra FoU-rapporter och publiceras inte här på hemsidan. Hör av er till oss för mer information om dessa.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

 • 2015-3 Skoglind-Öhman Samordnad individuell plan – uppföljning av användning efter regional inspirationsdag i Jämtlands län, 2014
 • 2015-2 Svensson Det lyckade familjerådslaget – ur ett aktörsperspektiv (FoU-medelsfinansierat projekt)
 • 2015-1 Vackermo Uppföljning av Bryggan föräldrastöd

Rapporter 2014

 • 2014-7 Vackermo Upplevelser av socialtjänstens insatser: en studie av unga föräldrars erfarenheter vid insatser kopplade till missbruk och graviditet/småbarnsåren
 • 2014-6 Skoglind-Öhman & Göransson Utvärdering av demensprojekt i Bräcke kommun
 • 2014-5 Vestlin Värdigt åldrande, välbefinnande och meningsfull vardag på Gellinergården (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2014-4 Hopstadius Våld i nära relationer: Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län
 • 2014-3 Olander Den goda maten (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2014-2 Blid och Vackermo Mångbesökare inom beroendevården Jämtland: En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader
 • 2014-1 Persson Om makt och självbestämmande för personer boende i LSS-bostäder i Jämtland (FoU-medelsfinansierad rapport)

Rapporter 2013

Rapporter 2012

 • 2012-4 Amrén etal  Dialoggrupper: för ökad brukarmedverkan inom socialpsykiatrin
 • 2012-3 (ingen publikation) (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2012-2 Löfskog Hundbesök till äldre i Härjedalens kommun: En försöksverksamhet med hundar, ungdomar och äldre. (FoU-medelsfinansierad rapport)
 • 2012-1 Molin Stresshantering för vuxna med Aspbergers syndrom: Ett metodpassningsarbete inom vuxenhabiliteringen i Östersunds kommun (FoU-medelsfinansierad rapport)

Rapporter 2011

Rapporter 2010

 • 2010-7 Westring Nordh & Söderback  Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv
 • 2010-6 Kivisilta Nilsson & Westring Nord Steget vidare. Självvärdering Samordningsförbundet i Åre för år 2009
 • 2010-5 Westring Nordh. Att skapa en känsla av sammanhang. Utvärdering av det första året med familjebehandlingsteam i Bräcke kommun (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
 • 2010-4 Månsson DIA – Delaktighet I Aktivitet. En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet
 • 2010-3 Westring Nord Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden. Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal
 • 2010-2 Höijer Förebyggande hembesök. En gemensam modell i   Jämtlands län?
 • 2010-1 Höijer Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och  hjälper en närstående. Utvärdering av länsprojektet 2007–2009

Rapporter 2009

 •  2009-4 Westring Nordh Kartläggning av insatser riktad till personer med missbruks- och beroendeproblematik i Jämtland
 • 2009 3 Evertsson etal Jag behöver hjälp med min mat! Vad är behovet?
 • 2009-2 Höijer Håll i och håll ut. Utvärdering av en aktivitet inom ramen  för Kompetensstegen
 • 2009 1 Zingmark Äldre brukare som söker hjälp för att tvätta sig – En jämförelse av effekter mellan arbetsterapeutiska insatser och hemtjänstinsatser

Rapporter 2008

 •  2008-12 Höijer & Nordström-Johansson Samordnings-förbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län – Samordning i förändring
 • 2008 11 Eriksson Adoptivbarn och samhällets stöd
 • 2008-10 Paanalahti (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
 • 2008-9 Höijer Från asylhem till eget hem – ensamkommande asylsökande barn
 • 2008-8 Åkerström & Henriksson Inventering av psykiskt funktionshindrade samt livskvalitetsundersökning i Jämtlands län
 • 2008-7 Westring Nordh & Bergström Projekt kommer och går vilka kunskaper är det som består? Utvärdering av Bergs samordningsförbund
 • 2008-6 Westring Nordh 15 eller 27 extra dagar – gör det någon skillnad?   En uppföljningsstudie av 3-3 modellen i Krokom
 • 2008-5 Westring Nordh Familjekrafts fortsatta utveckling och                       familjebehandlingens långsiktiga effekter (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
 • 2008-4 Zingmark Överlåtelse och kommunikation av rehabiliteringsinsatser i gränslandet mellan Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen
 • 2008-3 Westring Nordh, Bergström & Nordh Börreson Att färdas framåt tillsammans!? – Utvärdering av samordningsförbundet i Strömsund
 • 2008-2 Westring Nordh, Bergström, Nordh Börreson Att vara eller hur vara – det är frågan? Utvärdering av samordningsförbundet Östersund
 • 2008-1 Höijer Socialpsykiatriska teamet i Krokoms kommun – en Utvärdering

Rapporter 2007

Rapporter 2006

Rapporter 2005

Rapporter 2004

 • 2004-4 AhlnäsToft Brukarinflytande i hemvården
 • 2004-3 Åkerström & Nilsson  Samhällsstödet till barn och ungdomar med funktionshinder och deras föräldrar i  Jämtlands län
 • 2004-2 Olsson Det är som en extrafamilj
 • 2004-1 Carlander etal. Den kommunala distriktssköterskan (SAKNAS, finns som referensexemplar hos FoU Jämt)

Rapporter 2003

Rapporter 2002

3 reaktion på “Publicerade rapporter

 1. Pingback: NPÖ-rapporten publicerad! |

 2. Pingback: Ny rapport publicerad! |

 3. Pingback: Årets första rapport publicerad |

Kommentarer inaktiverade.