Aktiviteter

Kontinuerligt återkommande aktiviteter

FoU-medelsprojekten ansöks om och beviljas en gång årligen.Vi tar dock kontinuerligt emot och diskuterar/utvecklar projektidéer tillsammans med berörda verksamheter i kommunerna och hjälper gärna till i skrivning av ansökan. Vi arbetar aktivt i en egen handledningsmodell med de projekt som beviljats medel av FoU-rådet. Vill du läsa mer om hur du kan söka FoU-medel? Klicka på fliken för detta ovan. Vill du läsa mer om vilka FoU-medelsfinansierade projekt som pågår för närvarande? Klicka på denna länk: http://www.regionjamtland.se/foujamt/sok-fou-medel/fou-projekt/

Med start 2016 kommer FoU Jämt i samarbete med Mittuniversitetet årligen att arrangera en regional FoU-dag med syftet att sprida goda exempel främst från kommunala verksamheter i länet. Under dagen presenteras såväl FoU-medelsprojekt som andra förändrings- och utvecklingsarbeten.

FoU Jämt är sammankallande i Regionala Utvecklingsgruppen. Denna grupp består av representanter från samtliga länets kommuner, regionens hälso-sjukvård och FoU Jämt. Gruppen har bland annat skapat en handlingsplan för hur länet gemensamt skall arbeta med att utveckla och arbeta vidare med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Läs mer under fliken Regionala Utvecklingsgruppen ovan.

FoU Jämt ansvarar för regionalt stöd till kommunerna avseende Öppna Jämförelser. Läs mer under fliken ”Öppna Jämförelser” ovan.

Har du frågor, kontakta oss gärna!

En kommentar till Aktiviteter

  1. Pingback: Välkomna till Brukardagen! |