Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva. Den länsgemensamma analys som genomförts av Öppna Jämförelser 2016-2017 har dock visat att länets kommuner i låg utsträckning sammanställer resultat av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå samt använder resultatet för att utveckla verksamheten.

FoU Jämt arbetar i samarbete med den Regionala utvecklingsgruppen (RUG) för ett utvecklande av systematisk uppföljning i länets kommuner.

 

Kommentarer inaktiverade.