Regional samverkans- och stödstruktur i Jämtlands län

FoU-Jämt utgör en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen i Jämtlands län.

Bild av arenor för kommunikation och samverkan mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen finner du här.

Målen med de regionala stödstrukturerna är att de ska

 • bidra till en förbättring av socialtjänstens verksamhet, till nytta för
  brukarna
 • kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett
  praktiskt verksamhetsstöd
 • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik
  i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
 • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och
  strategier inom välfärdsområdet
 • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör
  kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
 • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till
  exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Den regionala samverkans- och stödstrukturen utgörs av olika strategiska funktioner, nätverk, olika samverkansarenor, gemensamma beredningar, styrgrupper med mera. I takt med att de statliga medlen upphört och utvecklingsledare slutat har FoU Jämt fått en alltmer central roll för att skapa en långsiktig kunskapsutveckling i den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvården.

I länet finns både kommunala samverkansarenor på politisk- och tjänstemannanivå samt samverkansarenor mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Mer information om länets samverkansarenor finner du här. 

Kommentarer inaktiverade.