Rapporter 2015

  • 2015-3 Skoglind-Öhman Samordnad individuell plan – uppföljning av användning efter regional inspirationsdag i Jämtlands län, 2014
  • 2015-2 Svensson Det lyckade familjerådslaget – ur ett aktörsperspektiv (FoU-medelsfinansierat projekt)
  • 2015-1 Vackermo Uppföljning av Bryggan föräldrastöd

 

Kommentarer inaktiverade.