Rapporter 2014

  • 2014-7 Vackermo Upplevelser av socialtjänstens insatser: en studie av unga föräldrars erfarenheter vid insatser kopplade till missbruk och graviditet/småbarnsåren
  • 2014-6 Skoglind-Öhman & Göransson Utvärdering av demensprojekt i Bräcke kommun
  • 2014-5 Vestlin Värdigt åldrande, välbefinnande och meningsfull vardag på Gellinergården (FoU-medelsfinansierad rapport)
  • 2014-4 Hopstadius Våld i nära relationer: Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län
  • 2014-3 Olander Den goda maten (FoU-medelsfinansierad rapport)
  • 2014-2 Blid och Vackermo Mångbesökare inom beroendevården Jämtland: En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader
  • 2014-1 Persson Om makt och självbestämmande för personer boende i LSS-bostäder i Jämtland (FoU-medelsfinansierad rapport)

 

Kommentarer inaktiverade.