Rapporter 2012

  • 2012-4 Amrén etal  Dialoggrupper: för ökad brukarmedverkan inom socialpsykiatrin
  • 2012-3 (ingen publikation) (FoU-medelsfinansierad rapport)
  • 2012-2 Löfskog Hundbesök till äldre i Härjedalens kommun: En försöksverksamhet med hundar, ungdomar och äldre. (FoU-medelsfinansierad rapport)
  • 2012-1 Molin Stresshantering för vuxna med Aspbergers syndrom: Ett metodpassningsarbete inom vuxenhabiliteringen i Östersunds kommun (FoU-medelsfinansierad rapport)

 

Kommentarer inaktiverade.