Rapporter 2010

  • 2010-7 Westring Nordh & Söderback  Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv
  • 2010-6 Kivisilta Nilsson & Westring Nord Steget vidare. Självvärdering Samordningsförbundet i Åre för år 2009
  • 2010-5 Westring Nordh. Att skapa en känsla av sammanhang. Utvärdering av det första året med familjebehandlingsteam i Bräcke kommun (SAKNAS, finns i papperskopia hos FoU Jämt)
  • 2010-4 Månsson DIA – Delaktighet I Aktivitet. En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet
  • 2010-3 Westring Nord Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden. Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal
  • 2010-2 Höijer Förebyggande hembesök. En gemensam modell i   Jämtlands län?
  • 2010-1 Höijer Förstärkt stöd till anhöriga som stödjer och  hjälper en närstående. Utvärdering av länsprojektet 2007–2009

 

Kommentarer inaktiverade.