Rapporter 2009

  • 2009-4 Westring Nordh Kartläggning av insatser riktad till personer med missbruks- och beroendeproblematik i Jämtland
  • 2009 3 Evertsson etal Jag behöver hjälp med min mat! Vad är behovet?
  • 2009-2 Höijer Håll i och håll ut. Utvärdering av en aktivitet inom ramen  för Kompetensstegen
  • 2009 1 Zingmark Äldre brukare som söker hjälp för att tvätta sig – En jämförelse av effekter mellan arbetsterapeutiska insatser och hemtjänstinsatser

 

Kommentarer inaktiverade.