Nationellt nätverk för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården

Efter att barn- och ungasatsningen har upphört fortsätter det regionala utvecklingsarbetet för barn och unga  med stöd av kommunerna. SKL samordnar och stödjer det regionala utvecklingsarbetet.

Följ länken för att finna kontaktuppgifter till deltagare i nätverket:

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/regionalautvecklingsledare/kontaktilanen.2303.html

Kommentarer inaktiverade.