Nationellt nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKL har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från länen.

Följ länken för att finna kontaktuppgifter till deltagare i nätverket: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/natverkfunktionshinder.14924.html

Kommentarer inaktiverade.