Länsgemensamma verksamheter inom IFO-området

Familjehemscentrum (FHC) och Centrum mot våld (CMV) är två verksamheter som finansieras gemensamt av länets kommuner. Verksamheterna finns inom Östersunds kommun men arbetar mot länets samtliga kommuner.

FoU Jämt stödjer kommunerna genom att exempelvis utvärdera/följa upp de länsgemensamma verksamheterna.

Kommentarer inaktiverade.