Regional utvecklingsgrupp

En viktig del i den regionala stödstrukturen för att säkra långsiktighet i kunskapsutvecklingen inom sociala välfärdsområdet är den regionala utvecklingsgrupp som bildades 2014. Gruppen, vars arbete samordnas av FoU Jämt, består av representanter från samtliga kommuner och region Jämtland Härjedalen.

Kommentarer inaktiverade.