Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen genomför FoU Jämt både utvecklingsarbete, utvärderingar på uppdrag av enskilda kommuner samt studier som berör samtliga kommuner.

Kommentarer inaktiverade.