Kontakt

 Kontaktuppgifter till FoU Jämt:

Porträtt_Ingegerd_Skoglind[1]

Ingegerd Skoglind Öhman, Forskningsledare, Fil.dr. arbetsvetenskap
Tfn: 063-14 65 37  E-post: ingegerd.skoglind@regionjh.se
  • Samordnare för enheten, budget, uppdragsförfrågningar mm.
  • Handledare FoU-projekt
  • Temaområde: äldreområdet, kommunal hälso- och sjukvård 
  • Webb-ansvarig                           

 

                                      Forskningsledare, vakant, rekrytering pågår.   

 

Suzanne_Göransson-2[2]
Suzanne Göransson, Forskningsassistent
Tfn: 063-14 66 18  E-post: suzanne.goransson@regionjh.se
  • Samordnare för länsnätverket för anhörigkonsulenter/samordnare/motsvarande
  • Delaktighetsmodellen (DMO)
  • Temaområde: personer med funktionsnedsättning