Kontaktuppgifter

MM3A8455-2

Ingegerd Skoglind Öhman, Forskningsledare, Fil.dr. arbetsvetenskap
Tfn: 063-14 65 37  E-post: ingegerd.skoglind@regionjh.se

  • Samordnare för enheten, budget, uppdragsförfrågningar mm.
  • Handledare FoU-projekt
  • Temaområde: äldreområdet, kommunal hälso- och sjukvård
  • Webb-ansvarig             

 

Forskningsledare, vakant, rekrytering pågår

 

Suzanne_Göransson-2[2]

Suzanne Göransson, Forskningsassistent
Tfn: 063-14 66 18  E-post: suzanne.goransson@regionjh.se

  • Samordnare för länsnätverket för anhörigkonsulenter/samordnare/motsvarande
  • Delaktighetsmodellen (DMO)
  • Temaområde: personer med funktionsnedsättning, äldreområdet

 

Elin Ring

Elin Ring, Regional utvecklingsledare – Social barn- och ungdomsvård, Barn och ungas psykiska hälsa. Tfn: 063-14 65 54 E-post: elin.ring@regionjh.se

  • FoU Jämt´s stöd inom individ- och familjeomsorg