Kontaktuppgifter

Monica

Monica Eriksson, Forskningsledare                                                                                                    Tfn: 063-14 67 06 E-post: monica.eriksson@regionjh.se

  • Temaområde: socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

 

Forskningsledare, vakant, rekrytering pågår

 

Suzanne_Göransson-2[2]

Suzanne Göransson, Forskningsassistent
Tfn: 063-14 66 18  E-post: suzanne.goransson@regionjh.se

  • Samordnare för länsnätverket för anhörigkonsulenter/samordnare/motsvarande
  • Delaktighetsmodellen (DMO)
  • Temaområde: personer med funktionsnedsättning, äldreområdet

 

Elin Ring

Elin Ring, Regional utvecklingsledare/forskningsassistent                                                                                                     Tfn: 063-14 65 54 E-post: elin.ring@regionjh.se

  • Temaområde: Individ- och familjeomsorg (IFO), social barn- och ungdomsvård, barn och ungas psykiska hälsa
  • Samordnare för länsnätverket JämtBus (samverkan mellan socialtjänst, skola/elevhälsa och hälso- och sjukvård)

Kommentarer inaktiverade.