Kontaktuppgifter

Monica

Monica Eriksson, Forskningsledare                                                                                                    Tfn: 063-14 67 06 E-post: monica.eriksson@regionjh.se

  • Fil. dr. i hälsovetenskap
  • Temaområde: socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Nils Stenström Forskningsledare                                                                                                    E-post: nils.stenstrom@regionjh.se

  • Fil. dr. i socialt arbete
  • Temaområde: socialtjänst

Suzanne_Göransson-2[2]

Suzanne Göransson, Forskningsassistent
Tfn: 063-14 66 18  E-post: suzanne.goransson@regionjh.se

  • Social omsorgsexamen
  • Temaområde: personer med funktionsnedsättning, äldreområdet
  • Delaktighetsmodellen (DMO

Elin Ring, forskningsassistent/samordnare

Tfn: 063-14 65 54 E-post: elin.ring@regionjh.se

  •  Aukt. socionom och fil. kand. i socialt arbete.
  • Temaområde: Individ- och familjeomsorg (IFO), social barn- och ungdomsvård, barn och ungas psykiska hälsa
  • Samordnar länsnätverket JämtBus (samverkan mellan socialtjänst, skola/elevhälsa och hälso- och sjukvård)

Kommentarer inaktiverade.