FoU-rådet

FoU-rådet ansvarar för verksamhetens inriktning samt beviljande av FoU-medel. Rådet består av ledamöter från samtliga kommuner, Mittuniversitetets avdelningar för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete samt Region Jämtland Härjedalen. Även adjungerade ledamöter från regionens FoUU-enhet och FoU Jämt deltar i rådets sammanträden.

Ledamöter

 • Helen Rikardsson, Bergs kommun  (ordförande)
 • Lena Hallqvist, Region Jämtland Härjedalen
 • Anna Berkestedt, Krokoms kommun
 • Peppe Liljefjäll, Bräcke kommun
 • Anda Embretzen, Härjedalens kommun
 • Elisabeth Carlander Blom, Ragunda kommun
 • Gudrun Öjbrandt, Strömsunds kommun
 • Emelie Erixon, Åre kommun
 • Tommy Lekedal, Socialförvaltningen, Östersunds kommun  
 • Robert Brandt, Vård- och omsorgsförvaltningen, Östersundskommun    
 • Elin Nirjens, Region Jämtland Härjedalen
 • Charlotte Andoh-Appiah, Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet  
 • Stig Winberg, Avdelningen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet (ersättare)
 • Kerstin Björkman-Randström, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet
 • Yvonne Wengler, Avdelningen för omvårdnad, Mittuniversitetet (ersättare)
 • Rita Sjöström, FoUU hälso-sjukvården Region Jämtland Härjedalen (adjungerad)

 

Kommentera