Funktionsnedsättning

2013-2015 utvidgades de nationella satsningarna kring att stödja en evidensbaserad praktik till att gälla verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Satsningen var ett regeringsuppdrag som finansierades av Socialdepartement via SKL centralt. Arbetet i Jämtlands län bedrevs av en regional utvecklingsledare i samverkan med FoU Jämt.

Från och med 2016 fortsätter utvecklandet av en evidensbaserad praktik inom funktionsnedsättningsområdet i kommunernas och FoU Jämts ordinarie verksamhet.

Kommentarer inaktiverade.