Familjehemscentrum

I Jämtlands län har alla kommuner gått samman och bildat Familjehemscentrum (FHC). Familjehemscentrum rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

FoU Jämt har under 2017-2018, efter uppdrag från Sociala samrådsgruppen, SocSam (politisk samverkansarena mellan länets kommuner), utvärderat Familjehemscentrums verksamhet.

Läs mer om Familjehemscentrum på Östersunds kommuns hemsida.

Kommentarer inaktiverade.