Datorbaserade verktyg för systematisk uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram tre datorbaserade verktyg som kommunerna kostnadsfritt kan använda som stöd i arbetet med systematisk uppföljning.

Följ länken för mer information:  https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/systematiskuppfoljning

Kommentarer inaktiverade.