CRA i en svensk kontext- Utfall av CRA i en norrländsk inlandskommun (Östersunds kommun)

Nexus, i Östersunds kommun erhöll medel för att skapa en hållbar metod för uppföljning och utvärdering av CRA i en svensk kontext, med syfte att utveckla och förbättra den egna verksamheten. CRA är en missbruks- och beroendebehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi och inlärningspsykologi.

Kontaktpersoner: Eva-Liz Hällström och Maria Sjölin, Östersunds kommun

Kommentarer inaktiverade.