Centrum mot våld (CMV)

Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer i Jämtlands län. Där kan länets invånare få råd och stöd. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan länets åtta kommuner.

FoU Jämt har under 2018, efter uppdrag från Sociala samrådsgruppen, SocSam, (politisk samverkansarena mellan länets kommuner), utvärderat Centrum mot vålds verksamhet.

Läs mer om Centrum mot våld på Östersunds kommuns hemsida.

Kommentarer inaktiverade.