Välkommen till FoU Jämt!

FoU Jämt är ett länsgemensamt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom Jämtlands läns socialtjänst och kommunala hälso- och  sjukvård.

Välkommen till oss!

Länk till program och mer information om anmälan: http://www.regionjamtland.se/foujamt/wp-content/uploads/2019/04/Inbjudan-FoU-dag-2019.pdf

FoU Jämt och samverkan

FoU Jämt samverkar med Mittuniversitetets avdelningar för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete. En samverkansöverenskommelse mellan dåvarande Regionförbundet och Mittuniversitetet tecknades 2013. Revidering av överenskommelsen pågår.

Vi hoppas på gott samarbete i många former och att detta kommer såväl FoU Jämt själva som kommunerna till del!

2013Logga2.jpg

2013Logga3.jpg

Kommentarer inaktiverade.