FoU Jämt

öronmuffsnöbollflicka

 

 

 

 

FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskaps-uppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och  sjukvård.

Välkommen till oss!

2013Logga1.jpg

 

FoU Jämt och samverkan:

FoU Jämt har under senast året samverkat och samarbetat med avdelningarna för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete. Detta samarbete har formaliserats i en överenskommelse mellan dåvarande Regionförbundet och Mittuniversitetet. Överenskommelsen kommer att uppdateras under 2017.

Vi hoppas på gott samarbete i många former och att detta kommer såväl FoU Jämt själva som kommunerna till del!

 

2013Logga2.jpg

2013Logga3.jpg