FoU Jämt

 

IMG_9593 IMG_9590

FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och  sjukvård.

Välkommen till oss!

2013Logga1.jpg

 

FoU Jämt och samverkan

FoU Jämt samverkar med Mittuniversitetets avdelningar för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete. En samverkansöverenskommelse mellan dåvarande Regionförbundet och Mittuniversitetet tecknades 2013. Överenskommelsen kommer att revideras under 2017.

Vi hoppas på gott samarbete i många former och att detta kommer såväl FoU Jämt själva som kommunerna till del!

 

2013Logga2.jpg

2013Logga3.jpg