Välkommen till FoU Jämt!

 

Trevlig sommar önskar vi på FoU Jämt!

Nu är semestern på intåg. FoU Jämt har stängt 5 juli-7 augusti. Under denna tid besvaras inte Mail som kommer till FoU Jämts funktionsbrevlåda.

Övrig tid under sommaren är ni välkomna att kontakta den av oss som är på plats alternativt maila till vår funktionsbrevlåda.

Elin Ring har semester 4 juli-7 augusti.
Monica Eriksson har semester 5 juli-8 augusti.
Suzanne Göransson har semester 3 juli-16 augusti.

En rolig nyhet inför hösten är att vi den 12 augusti får en ny medarbetare. Nils Stenström är fil. dr. i socialt arbete och kommer att arbeta som forskningsledare hos oss. Närmare presentation av honom får ni efter sommaren.

 

——————————————————————————————————————–

FoU Jämt är ett länsgemensamt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom Jämtlands läns socialtjänst och kommunala hälso- och  sjukvård.

Välkommen till oss!

 

FoU Jämt och samverkan

FoU Jämt samverkar med Mittuniversitetets avdelningar för omvårdnad, hälsovetenskap och socialt arbete. En samverkansöverenskommelse mellan dåvarande Regionförbundet och Mittuniversitetet tecknades 2013. Revidering av överenskommelsen pågår.

Vi hoppas på gott samarbete i många former och att detta kommer såväl FoU Jämt själva som kommunerna till del!

2013Logga2.jpg

2013Logga3.jpg

Kommentarer inaktiverade.