FoU Jämt

snöstjärnaljusgran

 

 

 

FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskaps-uppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och  sjukvård.

2013Logga1.jpg

Vad kan vi erbjuda?

Välkommen till oss!

FoU Jämt och samverkan:

FoU Jämt har under senast året samverkat och samarbetat med avdelningarna för hälsovetenskap och socialt arbete. Detta samarbete har formaliserats i en överenskommelse mellan dåv. Regionförbundet och Mittuniversitetet.

Vi hoppas på gott samarbete i många former och att detta kommer såväl FoU Jämt själva som kommunerna till del! Via länken nedan finner du överenskommelsen.

130206.samverkansöverenskommelse

2013Logga2.jpg

2013Logga3.jpg