Artiklar

Konferens 2 mars, OSD Östersund

 


Välkommen till Regiondagarna 2017 - Läget i länet?

Hur står det egentligen till i Jämtlands län? Är vår förändringsförmåga alltför låg för att möta de snabba omvärldsförändringarna vi ser? Med
utgångspunkt i rapporten Läget i länet 2016 diskuterar vi statusen kring de prioriteringar och mål som den regionala utvecklingsstrategin har satt upp för vår utveckling.

Vi får lyssna på estradsamtal mellan nationella och regionala experter gällande frågor som relationen stad – land, inomregional urbanisering, kompetensförsörjning och matchning.

Hur ser situationen ut för de nyanlända till vårt län? Känner de sig välkomnade, stannar de kvar och vad kan vi göra bättre? Hör deras egna berättelser.

Hur ser unga vuxna på den utveckling som vi, som samlas till Regiondagarna, planerar för? Bygger vi det samhälle som de vill ha eller bygger vi efter våra, delvis mossiga, tankar och idéer?

Regiondagarna ger också utrymme för diskussioner och reflektioner
mellan alla deltagare. Vi avslutar dagen med mingel och musik och går hem kl 19 fyllda av energi, ny kunskap och nya vinklingar samt
utvecklingslust.

Anmälan:www.regionjh.se/regiondagar2017
Anmäl dig senast 20 februari

icon Program - Regiondagarna 2017, 2 mars