Regional utveckling

 

Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. Vår uppgift är att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden, till exempel kompetens och utbildning, näringsliv, livsmiljö och attraktion samt infrastruktur.

 

 

puff1 puff skogen puffxx
På gång Se filmen från Regiondagarna 2017 Nytt program för skogens framtid Regional matstrategi på gång
Vi har nyligen träffat tjänstemannaledningen för det kommande, sammanslagna Tröndelag i Åre för samtal om hur vi kan driva vårt samarbete vidare. Två givande dagar... Läs mer här. Nu kan du se det filmade materialet från Regiondagarna 2017 som ägde rum den 2 mars. Du hittar det här Region Jämtland Härjedalen startar upp arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram. Läs mer här. Arbetet med att se över den regionala matstrategin ”Europas mest kreativa matregion” är i full gång. Läs mer här.