puff1Integrationsstrategin
Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020. Läs mer här.

 

 

 

 

 

trafikpuffRegionalt trafikförsörj-
ningsprogram
Det regionala trafikförsörjnings-
programmet finns nu i tryckt version. Läs mer och ladda ner dokumentet här.

 

 

ung strat puffJämtlands läns ungdoms-strategi 2014-2020
Nu finns en formgiven version att ladda ner. Läs mer här.

 

 

 

Om Regional Utveckling

Den 1 januari 2015 slogs regionförbundet ihop med landstinget och delar av länsstyrelsen och bildade Region Jämtland Härjedalen. Regional Utveckling arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Ordförandebloggen

Nyheter

Från och med 2015-03-19 återfinns alla nyheter som gäller Regional Utveckling på Region Jämtland Härjedalens förstasida, www.regionjh.se. Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

Om EU-finansiering

Besöksadress: Kyrkgatan 12

Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt