Ansökan om medfinansiering till EU-program
För att Region Jämtland Härjedalen ska kunna handlägga och ta ställning till önskemål om medfinansiering av projekt till fonden, måste ansökan om medfinansiering lämnas in senast den 10 januari 2016 till Region Jämtland Härjedalen. Sista inlämningsdag till Tillväxtverket är den 10 mars 2016. Läs mer här.

 

 

 

puff1Integrationsstrategin
Regional strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2015-2020. Läs mer här.

 

 

 

 

 

Linjenätskarta2Regionalt trafikförsörj-
ningsprogram på remiss
Det regionala trafikförsörjnings-
programmet har nu gått ut på remiss. Läs mer och ladda ner dokumentet här.

 

 

ung strat puffJämtlands läns ungdoms-strategi 2014-2020
Nu finns en formgiven version att ladda ner. Läs mer här.

 

 

 

Om Regional Utveckling

Den 1 januari 2015 slogs regionförbundet ihop med landstinget och delar av länsstyrelsen och bildade Region Jämtland Härjedalen. Regional Utveckling arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Ordförandebloggen

Nyheter

Från och med 2015-03-19 återfinns alla nyheter som gäller Regional Utveckling på Region Jämtland Härjedalens förstasida, www.regionjh.se. Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

Om EU-finansiering

Besöksadress: Rådhusgatan 72

Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt

Vill du ha vårt nyhetsbrev?